Služby pre občanov:

 • diagnostika, nastavenia a opravy počítačov
 • inštalácie, reinštalácie, nastavovanie počítačov
 • odvírovanie
 • zálohovanie, obnova zo zálohy, klonovanie diskov
 • obnova zmazaných a poškodených súborov
 • pomoc na diaľku
 • poradenstvo
 • školenia

 

Služby pre živnostníkov a firmy:

 • správa počítačov a serverov
 • návrh a správa štruktúrovanej kabeláže
 • návrh a údržba webov
 • správa a programovanie v databázových systémoch
 • hromadná korešpondencia, hromadné spracovanie údajov
 • pomoc na diaľku
 • poradenstvo
 • školenia
 • kompletný outsorcing